قرائت دعای قنوت توسط آیت الله سید محمد محسن طهرانی

آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتصوت مجموعه سخنرانی های حضرت آیت اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی که در سال 1439 هجری قمری ماه مبارک رمضان پیرامون:

• کیفیت نماز اولیای خدا
• تفسير فقره (يعبدک لايشرک بک شيئا) از دعای افتتاح
• حضرت بقیة اللَه به عنوان یگانه علی زمان و حسین زمان
• ذکر برخی شبهات و پاسخ های آن در رابطه با کتاب روح مجرد

قرائت دعای قنوت توسط آیت الله سید محمد محسن طهرانی

دیدگاهتان را بنویسید