مراتب روزه از دیدگاه مکتب عرفان

 • ١.بیان ویژگی های روزه عوام مردم

 • ٢.بیان ویژگی های روزه خواص

 • ٣.بیان خصوصیات روزه خاص الخاص

 • ٤.تاثیر سوء خیالات و تصورات ذهنی خلاف بر نفس و قلب سالک

 • ٥.بالاترین مرتبه روزه، روزه اولیاء الهی میباشد

 • ٦.همت سالک الهی باید بلند باشد و به کم قناعت نکند

 • ٧.علامه طهرانی برای شاگردان خود به کمتر از مقام سلمان فارسی  رضایت نمیدادند

 • ٨.اهمیت خواندن نماز تراویح در شبهای ماه مبارک رمضان

 • ٩.قرائت و تامل در مضامین دعای افتتاح و دعای ابو حمزه ثمالی

 • ١٠.لزوم ختم حداقل یکدوره قرائت قران در ماه مبارک

 • ١١.شقی کسی است که ماه رمضان بر او بگذرد و از رحمت خدا محروم باشد

مراتب روزه از دیدگاه مکتب عرفان

دیدگاهتان را بنویسید