آزمون sat برای پزشکی ترکیه

آزمون sat یک آزمون آمریکایی میباشد و شرط ورود به دانشگاههای ترکیه میباشد برای ورود به رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاههای دولتی ترکیه و مورد تایید وزارت بهداشت باید از 1600 نمره ای مابین 1450 تا 1500 اخذ نمایید و برای سایر رشته ها نمره ای ما بین 1200 تا 1400 باید اخذ شود.

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۲۱

ظرفیت ها،شهریه ها و آزمون های ورودی هر دانشگاه

نام دانشگاه : حاجت تپه
شهر : آنکارا
آزمون ورودی:
SAT: دارد
YÖS: ندارد
رشته ها وشهریه سالانه:
پزشکی۴۷۰۰۰
دندانپزشکی۱۷۰۰۰
دارو سازی۱۷۰۰۰
ظرفیت به ترتیب
۲۰
۱۰
۱۰

نام دانشگاه : آتاتورک
شهر:ارزروم
آزمون ورودی:
YÖS: خود دانشگاه قابل قبول است
SAT: در مرحله تکمیل ظرفیت
رشته ها و شهریه سالانه:
پزشکی (ترکی) ۲۴۰۰
پزشکی (انگلیسی)۴۸۰۰
دندانپزشکی ۲۰۰۰
داروسازی ۲۰۰۰
ظرفیت به ترتیب
۱۰
۲۰
۲۵
۲۵
نام دانشگاه : استانبول
شهر: استانبول
آزمون ورودی:
YÖS: خود دانشگاه
SAT: ندارد
رشته ها و شهریه های سالانه:
پزشکی : ۱۷۵۰۰
دندانپزشکی ۷۰۰۰
داروسازی۷۰۰۰
ظرفیت به ترتیب
۳۳
۹
۱۲
نام دانشگاه : آنکارا
شهر : آنکارا
آزمون ورودی:
YÖS: خود دانشگاه
SAT: دارد
رشته ها و شهریه های سالانه:
پزشکی (انگلیسی) ۳۷۵۰۰
پزشکی(ترکی) ۲۵۰۰۰
دندانپزشکی ۱۸۰۰۰
داروسازی (انگلیسی) ۲۲۵۰۰
داروسازی (ترکی) ۱۵۰۰۰
ظرفیت ها ب ترتیب
۵
۴
۶
۱۰
۱۰
نام دانشگاه:اگه
شهر: ازمیر
آزمون ورودی:
YÖS: دارد
SAT: ندارد
رشته ها و شهریه های سالانه:
پزشکی ۲۰۰۰
دندانپزشکی ۲۰۰۰
داروسازی ۲۰۰۰
ظرفیت ها به ترتیب
۱۰
۲۰
۱۵
نام دانشگاه : کوچ (خصوصی)
شهر: استانبول
آزمون ورودی:
SAT: دارد
رشته و شهریه سالانه:
پزشکی ۲۶۵۰۰ دلار

نام دانشگاه: قاضی
شهر : آنکارا
رشته و شهریه سالانه:
فقط دندانپزشکی ۸۰۰۰ لیر
آزمون ورودی:
SAT

نام دانشگاه: سلیمان دمیرل
شهر :اسپارتا
رشته و شهریه سالانه:
فقط دندانپزشکی ۱۷۰۰
ظرفیت:
۱۰
آزمون ورودی:
YÖS: دارد
SAT: دارد
نام دانشگاه: کاتپ چلبی
شهر: ازمیر
رشته و شهریه سالانه:
فقط دندانپزشکی ۱۸۰۰
آزمون ورودی:
YÖS: دانشگاه استانبول
SAT: دارد

شهریه ها برای پارسال میباشند

دانشگاههایی که با آزمون SAT دانشجو می پذیرند
دانشگاه های ترکیه با sat

1- koç university
2- hacettepe uni
3- ankara uni
4- marmara uni
5- gazi uni
6- atatürk uni
7- uludağ uni
8- erciyes uni
9- çukurova uni
10- akdeniz uni
11- ondokuz eylül uni
12- katip çelebi uni
13- mersin uni
14- cumhuriyet uni
15- middle east uni
16- istanbul technical uni
17- boğaziçi uni
18- bilkent uni
19- anadolu uni
20- sabanci uni
21- yıldız technical uni
22- gaziantep uni
23- sakarya uni
24- tobb economies and technical uni
25- fırat uni
26- izmir institute uni
27- suleuyman demirel uni
28- inönü uni
29- çankaya uni
30- pamukkale uni
31- osmangazi uni
32- yüzüncü yil uni
33- istanbul bilgi uni
34- kocaeli uni
35- doğuş uni
36- önsekiz mart uni
37- yeditepe uni
38- başkent uni
39- gaziosmanpaşa uni
40- atilim uni
41- aydin uni
42- bahçeşehir uni
43- samun uni
44- trabzon uni
45- kocatepe uni
46- abant izzet baysal uni
47- balıkesir uni
48- harran uni
49- dicle uni
50- adnan menderes uni
51- mustafal kemal uni
52- trakya uni
53- kafkas uni
54- sıtkı koçman uni
55- gebze technical uni
56- erzincan uni
57- karabük uni
58- galatasaray uni
59- izmir economies uni
60- hitit uni
61- giresun uni
62- çankiri uni
63- necmettin erbakan uni
64- akif ersoy uni
65- yıldırım beyazıt uni
66- düzce uni
67- medipol uni
68- erzurum teknik uni
69- ahievran uni
70- bülent ecevit uni
71- maltepe uni

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *